Bu Dönem Açılan Dersler

Uluslararası İlişkiler’e konu olan bir siyasal varlık olarak Ortadoğu; daha geniş bir bölgesel perspektifle, bölge ülkelerinde iç politika ve dış politika düzlemlerinde gözlemlenen sorunların ve konuların çalışılması.
Endüstriyel demokrasilerin sosyal politika gündemi. Sosyal politikas rejimleri. Avrupa Birliği sosyal politikalarının çerçevesi. Emek piyasalarında eşitlik ve verimlilik. Ekonomik anlamda, sosyal politikaların kar ve zararları. Avrupa Birliği sosyal politikasının gelişimi. Avrupa Birliği genişleme süreci ve sosyal politika.
Avrupa'nın; kapitalizm, modern devlet ve modernite kavramlarının doğum yeri olarak incelenmesi. Geç Orta Çağ'dan itibaren şekillenmeye başlayan Avrupa'nın sosyal yapılarının tarihsel özgünlüğünün araştırılması. Şehirlerin canlanması, Rönesans, modern devletlerin doğuşu, mutlakiyetçilik, İngiliz ve Fransız Devrimleri, endüstriyel devrim, ekonomik rekabet ve sömürgecilik konularına yakından bakış.