Bu Dönem Açılan Dersler

Kitle iletişim araçları ve iletişim teknolojileri aracılığıyla, Avrupa Birliği’nin bilgi toplumu yaratma adına izlediği politikalar. Avrupa bütünleşmesinin kolaylaştırılmasında medyanın üstlendiği rol. Alternatif medya kanalları üzerinden muhalif görüşlerin ifade edilmesi. Yeni iletişim teknolojilerinin sosyo-politik sonuçları.
Uluslararası İlişkiler’e konu olan bir siyasal varlık olarak Ortadoğu; daha geniş bir bölgesel perspektifle, bölge ülkelerinde iç politika ve dış politika düzlemlerinde gözlemlenen sorunların ve konuların çalışılması.
Avrupa'nın; kapitalizm, modern devlet ve modernite kavramlarının doğum yeri olarak incelenmesi. Geç Orta Çağ'dan itibaren şekillenmeye başlayan Avrupa'nın sosyal yapılarının tarihsel özgünlüğünün araştırılması. Şehirlerin canlanması, Rönesans, modern devletlerin doğuşu, mutlakiyetçilik, İngiliz ve Fransız Devrimleri, endüstriyel devrim, ekonomik rekabet ve sömürgecilik konularına yakından bakış.