Bu Dönem Açılan Dersler

AB'nin genişleme ve entegrasyon sürecinin derinleşmesi politikalarına özel bir önem vererek, Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'ndan Avrupa Birliği'ne (AB) evrilen gelişimin incelenmesi.
Uluslararası İlişkilerde temel kavramların incelenmesi, globalleşme ve ulus-devletlerin dönüşümüne odaklanma, devletlerin ve devlet dışı aktörlerin dünya siyasetindeki rolünün sorgulanması.
Uluslararası ticaretin kuramları ve politikaları: Milli gelir hesapları, ödemeler dengesi, faizler ve kurların belirlenişi, stabilizasyon politikası ve ekonomik entegrasyon.
Avrupa'da din ve laiklik üzerine yaşanan temel tartışmalar. Belli ülkelerde; devlet-din ilişkilerinin, Hıristiyan demokrat partilerin ve İslami hareketlerin karşılaştırmalı tarihsel ve kurumsal analizi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde din ve laiklik ekseninde gözlenen sorunlar.
Küreselleşme, otonom kentleşme ve Avrupa Birliği politikaları çerçevesinde, günümüz kentli sosyal yapılarının ele alınması. 1980’lerde başlayan küreselleşmeden bu yana, kentlerin küresel ağların buluşma noktaları olarak dönüşümü. Küresel ağların etkisi altında, kentlerin giderek merkezi otoriteden daha bağımsız bir hale gelmesi. Kentli alt-sınıflar, sosyal dışlanma ve göçmen nüfusu sorunları. Avrupa Birliği’nin; sosyal yardım, kentlerin yenilenmesi ve kent ekonomisinin güçlendirilmesi konularında yürüttüğü programlar.