Türkiye Siyasetinde Temel Sorunlar

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 ECTS 8
Description: 
Türkiye siyasal sisteminin; anayasa, idari yapılanma, siyasi partiler, seçimler ve çıkar grupları üzerinden analizi.
Category: 
Required Courses
Course Code: 
MIR 506
Semester: 
Past