Programın Detayları

MIR (Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu Yüksek Lisans Programı), Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde öğrenim veren bir yüksek lisans programıdır. Programın amacı; farklı disiplinlerden gelen öğrencilerine, Küresel ve Bölgesel İlişkiler, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Çalışmaları ve Türk Dış Politikası alanlarında sağlam bir akademik ve ampirik temel sunmaktır. Program, Türkiye'nin genel anlamda günümüzün küresel ölçekli siyasi ve ekonomik ortamı içerisindeki yerine, daha spesifik anlamda ise Avrupa Birliği ile ilişkili konumuna dair detaylı bir bakış sağlar.

MIR ayrıca, Türkiye içerisinde ve Türkiye'nin komşu olduğu geniş coğrafya etrafında gelişen dinamik dönüşümlerin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesini hedefler ve bu analizleri, küresel ölçekte yaşanan politik ve ekonomik gelişmelerin Türkiye ve yakın komşuluğu açısından nasıl bir anlam ifade ettiğine ve ne şekilde bir etkisinin olabileceğine dair yürüyen tartışmalarla birlikte ele alır. Son tahlilde program, öğrencilerine; analitik düşünme yeteneğini geliştirme, bilgi dağarcığını arttırma ve Türkiye'nin, Soğuk Savaş sonrasında dünya üzerinde büyük ekonomik ve siyasi dönüşümlerden geçmekte olan bölgelerle birlikte Avrupa'nın kavşak noktasında merkezi bir rol üstlenmesine bağlı olarak ortaya çıkan sorunları anlayabilme anlamında yardımcı olur.

MIR ana dersleri öğrencilerin aşağıdaki konularda teorik ve ampirik bilgilerini arttırmak üzere tasarlanmıştır:

 • küresel ekonomi ve siyaset alanında yaşanan güncel değişimler
 • Türkiye'nin, komşularının ve Avrupa Birliği'nin politik ve ekonomik görünümü
 • Türkiye'nin küresel sistemde ve komşu olduğu bölgelerde üstlendiği rolün dönüşümü.

Bunun yanısıra, MIR seçmeli dersleri özellikle aşağıdaki konuları daha derinlemesine inceleme fırsatını sunar:

 • Türkiye ve Avrupa Birliği
 • Türkiye ve Orta Doğu
 • Türk Dış Politikası'ndaki yeni yönelimler ve araçlar
 • Dış politika ve güvenlik alanındaki güncel kaygılar
 • Kafkaslar'da enerji ve siyaset
 • Balkan siyaseti
 • Ulus-devlet sisteminin güncel sorunları
 • Uluslararası hukukun ve uluslararası örgütlerin değişen rolü
 • Göç, mülteciler ve sosyal entegrasyon
 • Küresel bir güç olarak öne çıkan İslami hareketler
 • Müslüman ülkelerde ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde toplumsal cinsiyet sorunları.

Program, öğrencilerini geniş bir yelpazedeki kariyer seçenekleri için hazırlar. MIR'den önceki programımız olan Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı'ndan (MAPES) son on yılda mezun olanlar akademik kurumlarda, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, uluslararası kuruluşlarda, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde, araştırma şirketlerinde, medyada ve sivil toplum örgütlerinde üst düzey pozisyonlara yükselmeyi başarmışlardır. MIR mezunlarının da bu ve benzeri sektörlerde pozisyon edinme ve yükselme başarısı göstereceklerinden şüphemiz yoktur. Buna ek olarak program; Türk ya da yabancı uyruklu ve devlet kurumlarında ya da özel sektörde çalışarak kariyerinde ilerlemekte olan ve hem kariyer fırsatlarını hem de bilgilerini arttırmak isteyen profesyonellere yardımcı olmayı amaçlar.

MIR, bir yıllık, İngilizce öğrenim veren, disiplinlerarası bir yüksek lisans programıdır. Tezsiz MIR programının süresi bir yıldır. Tezli MIR programı ise iki yıl sürer. Programımızın ana sponsoru Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmakla beraber, program Ekonomi Bölümü ve diğer ilgili bölümler tarafından da akademik olarak desteklenmektedir.

Programın gerekliliklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi'nden yüksek lisans (M.A.) derecesi kazanır.