Küresel Siyasette Hukuki ve Kurumsal Sorunlar

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Uluslararası hukukun ortaya çıkışı, dönüşümü ve genişlemesi; devletin ve uluslararası örgütlerin uluslararası hukukun özneleri olarak bu süreçlerdeki rolü, uluslararası standartlara yakından bakış, küresel yönetişim ve bunun devlet egemenliğine karşı oluşturduğu sorunlar.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 526
Semester: 
Past