Siyasi Tarih

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Modern anlamda ulus-devlet sisteminin doğuşuna ve gelişimine olduğu kadar, karşı karşıya kaldığı sorunlara ve dönüm noktalarına odaklanacak şekilde, genel hatlarıyla uluslararası siyasi tarihin çalışılması.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 528
Semester: 
Past