Uygulamalı Endüstriyel Ekonomi: Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu Üzerine Çalışma Örnekleri

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 ECTS 7
Description: 
Avrupa Birliği bünyesindeki piyasa yapılarının ekonomik analizi. Mutlak rekabet, tekel, homojen ürün piyasaları (Cournot ve Bertrand rekabeti, gizli anlaşmalar), farklılaşmış ürünlerin piyasaları (yerleşim modelleri), konsantrasyon, şirket birleşmeleri, giriş kotaları, rekabetçi piyasalar, AR-GE faaliyetleri. Avrupa Birliği'nin sınai yapısına dair, ampirik ve spesifik çalışma örnekleri.
Category: 
Elective Courses (Economics)
Course Code: 
MIR 532
Semester: 
Past