Uluslararasi İlişkilerin Temelleri

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 ECTS 8
Description: 
Uluslararası İlişkilerde temel kavramların incelenmesi, globalleşme ve ulus-devletlerin dönüşümüne odaklanma, devletlerin ve devlet dışı aktörlerin dünya siyasetindeki rolünün sorgulanması.
Category: 
Required Courses
Course Code: 
MIR 502
Semester: 
Current