Toplumsal Cinsiyet, İslam ve Küreselleşme

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Müslüman toplumlar ve Avrupa'da faaliyet gösteren İslami hareketler bağlamında, küresel ölçekte günümüz toplumsal cinsiyet konuların çalışılması. Kamusal alanda Müslüman kadınların görünürlüğü ve katılımı; küresel kapitalizmin Müslüman kadınların hayatlarına ve tüketim kalıplarına olan etkisi. Türkiye, Ortadoğu, Balkanlar ve Avrupa özelinde bazı örnekler üzerinden çeşitli analizler.
Category: 
Elective Courses (History, Sociology, Culture)
Course Code: 
MIR 553
Semester: 
Past