Tezsiz MIR programından tezli MIR programına geçiş mümkün mü?

Tezsiz MIR programından tezli MIR programına geçiş için şu şartlar aranmaktadır: İlk iki dönemde alınan altı zorunlu, iki seçmeli ders sonunda; minimum 3.50 GNO sahibi olmak, tezli programa başvuruda aranan ALES/GRE şartını sağlamak (ALES'te "Eşit Ağırlıklı" puan türünden en az 65 puan almak, GRE'de ise; (GRE Revised General Test) sözel bölümünden en az 146 puan, sayısal bölümünden en az 146 puan ve analitik yazma bölümünden en az 3.0 puan almak), bir tez önerisi sunmak. Öğrenci bu şartları sağladıktan sonra, nihai kararı MIR YK'sı verecektir.