Tezli MIR programından tezsiz MIR programına geçiş mümkün mü?

Tezli MIR programından tezsiz MIR programına geçiş şu şekilde yapılabilir: Öğrenci, üç zorunlu, bir seçmeli dersi başarıyla tamamladıktan sonra, üniversite tarafından ilan edilen yatay geçiş tarihleri arasında, MIR ofisine yazılı olarak başvurusunu iletmelidir. MIR akademik koordinatörü, bu talebi onaylanmak üzere SBE'ye (Sosyal Bilimler Enstitüsü) sunar. SBE, takip eden dönemin en geç online ders kayıtlarının başlamasına iki hafta kala ilgili talebi onaylarsa, öğrenci bu geçişi gerçekleştirebilir.