Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'da Sosyal Politikalar

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Endüstriyel demokrasilerin sosyal politika gündemi. Sosyal politikas rejimleri. Avrupa Birliği sosyal politikalarının çerçevesi. Emek piyasalarında eşitlik ve verimlilik. Ekonomik anlamda, sosyal politikaların kar ve zararları. Avrupa Birliği sosyal politikasının gelişimi. Avrupa Birliği genişleme süreci ve sosyal politika.
Category: 
Elective Courses (Economics)
Course Code: 
MIR 536
Semester: 
Past