Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'da Sivil Toplum ve Demokrasi

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Modern Avrupa'da; sivil toplumun, kamusal alanın, devletin ve demokratik kurumların gelişimi. Devlet-toplum ilişkilerinin dönüşümü. Bireysel hakların ve katılımcı mekanizmaların evrimi. Sivil bir kültürün ve demokratik sosyal değerlerin oluşumu ve yayılması. Yeni sosyal hareketlerin, yeni siyasi ideolojilerin ve STK'ların ortaya çıkışı.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 515
Semester: 
Current