Türk Dış Politikası'nın Bölgesel ve Küresel Boyutları

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 ECTS 8
Description: 
Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yanan Türkiye'nin uluslararası sistemde üstlendiği rol. Türkiye'nin komşu ülkeler ve bölgeler ile sürdürdüğü ilişkilerde gözlenen sorunlar ve bu ilişkilerin geleceğine dönük projeksiyonlar.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 509
Semester: 
Past