Sınırlar, Kültürler ve Kimlikler: Küreselleşme ve Uluslararası Göç

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa'lı ülkelerin göç alan ülkeler toplumuna dönüşümü, toplumu birarada tutan bağların önündeki engeller, çok-kültürlü ve çok-dinli toplumlarda siyasi katılım ve toplumsal cinsiyet alanında eşitlik.
Category: 
Elective Courses (History, Sociology, Culture)
Course Code: 
MIR 565
Semester: 
Past