Sömürge Döneminden Bugüne Avrupa ile Orta Doğu Arasındaki İlişkiler

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu ülkeleri arasında gelişen ilişkilerin tarihsel ve kültürel çerçevesi. Avrupa sömürgeciliğinin modern Orta Doğu'nun oluşumuna etkileri. İslami hareketler, Arap milliyetçiliği ve Orta Doğu'daki demokratikleşme sorunları. Avrupa Komşuluk Politikası bağlamında, Avrupa Birliği ile Orta Doğu arasındaki ilişkilerin geleceği.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 523
Semester: 
Past