Modern Avrupa'nın Doğuşu

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa'nın; kapitalizm, modern devlet ve modernite kavramlarının doğum yeri olarak incelenmesi. Geç Orta Çağ'dan itibaren şekillenmeye başlayan Avrupa'nın sosyal yapılarının tarihsel özgünlüğünün araştırılması. Şehirlerin canlanması, Rönesans, modern devletlerin doğuşu, mutlakiyetçilik, İngiliz ve Fransız Devrimleri, endüstriyel devrim, ekonomik rekabet ve sömürgecilik konularına yakından bakış.
Category: 
Elective Courses (History, Sociology, Culture)
Course Code: 
MIR 560
Semester: 
Past