Medya ve İletişim Sistemleri: Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu Üzerine Çalışma Örnekleri

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Kitle iletişim araçları ve iletişim teknolojileri aracılığıyla, Avrupa Birliği’nin bilgi toplumu yaratma adına izlediği politikalar. Avrupa bütünleşmesinin kolaylaştırılmasında medyanın üstlendiği rol. Alternatif medya kanalları üzerinden muhalif görüşlerin ifade edilmesi. Yeni iletişim teknolojilerinin sosyo-politik sonuçları.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 524
Semester: 
Past
Materials: