Küreselleşen Dünyada Avrupa ve Türkiye

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Küreselleşmenin tarihi ve doğası. AB üye ülkeleri ile Türkiye'nin iç ve dış politikaları üzerinden, Avrupa'nın küreselleşmeye karşı geliştirdiği politikaların incelenmesi.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 525
Semester: 
Past