İngilizce yeterlilik için hangi sınavlar geçerlidir?

İngilizce yeterlik belgesi, üniversitemiz Senatosunun tanımış olduğu üç sınavdan (TOEFL, IELTS ve BÜYES) birisine ait olmalıdır. KPDS, ÜDS sınavları MIR programına kabul için geçerli değildir.