Avrupa'da Din ve Laiklik

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa'da din ve laiklik üzerine yaşanan temel tartışmalar. Belli ülkelerde; devlet-din ilişkilerinin, Hıristiyan demokrat partilerin ve İslami hareketlerin karşılaştırmalı tarihsel ve kurumsal analizi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde din ve laiklik ekseninde gözlenen sorunlar.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 522
Semester: 
Past