Avrupa-Türkiye İlişkilerinin Tarihi

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa ile Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletleri arasında yaşanan kültürel, siyasal ve ekonomik ilişkilerin incelenmesi. Ötekileşmenin yaratılma süreci, siyasal etkileşimler, insanların yer değiştirmesi, Fransız Devrimi'nin etkileri, ekonomik birleşme, hukukun kabulu, modernleşme akımları, Batılılaşma ve milliyetçiliğin kararsız yapısı gibi meselelere yoğunlaşılması.
Category: 
Elective Courses (History, Sociology, Culture)
Course Code: 
MIR 562
Semester: 
Past