Avrupa Siyasetinde Güncel Sorunlar

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS. 7
Description: 
Önde gelen Avrupa demokrasileri içerisinde; siyasi partilerin ve kamuoyunun gündemini oluşturan sosyal, ekonomik ve siyasi sorunlar. Özellikle refah devletinin durumu, özelleştirme ve ekonomik reformlar, işsizlik, eğitim reformları, AB'ye ve onun ortak tarım politikasına dönük yaklaşımlar, göç, ırkçılık ve Yeni Sağ, ayrılıkçı hareketler ve buna bağlı olarak, merkezi hükümetin yerel ve bölgesel yönetimlere güç devri, aday ülke ve yeni üye ülke statüsündeki devletlerin siyasi rejimlerinin AB entegrasyon süreci kapsamında demokratikleştirilmesi konularına ağırlık verilecek.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 511
Semester: 
Past