Avrupa Diplomasi Tarih

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa diplomasi tarihi ve Westphalia Antlaşması'ndan Soğuk Savaş'ın sonuna kadar olan süre zarfında uluslararası ilişkiler. Avrupa'nın modern devlet sisteminin doğuşu, güç dengesi, milliyetçilik, sömürgecilik, dünya savaşları, sömürgelerin bağımsızlaşması ve Soğuk Savaş.
Category: 
Elective Courses (History, Sociology, Culture)
Course Code: 
MIR 561
Semester: 
Past