Avrupa Birliği'nde Siyasal Partiler ve Seçimler

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa Birliği’ndeki lobi gruplarının, siyasal partilerin ve seçimlerin analizi. Üye devletlerde yerel ve ulusal düzeyde düzenlenen seçimlerin Avrupa Parlamentosu seçimleri ile kıyaslanması.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 514
Semester: 
Past