Avrupa Birliği'nde Rekabet ve Düzenleme Politikaları

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa Birliği rekabet politikalarının ekonomik boyutu. Gizli anlaşmalar, dikey sınırlamalar ve rekabete aykırı şirket birleşmeleri. Ağa dayalı sektörlerde rekabet ekonomisi ve Avrupa Birliği bünyesindeki telekomünikasyon, posta hizmeti, havayolları, elektrik ve gaz dağıtımı ile demiryolu sektörlerinde tatbik edilişi. Avrupa Birliği'nin düzenleme politikalarına bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik ve kurumsal sorunlar. Rekabet ve düzenleme politikalarının ampirik olarak değerlendirilmesi.
Category: 
Elective Courses (Economics)
Course Code: 
MIR 533
Semester: 
Past