Avrupa Birliği'nde Kültür ve Kimlik Sorunları

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Vatandaşlık, kültür ve kimlik ekseninde Avrupa Birliği'ndeki güncel gelişmeler. Göç, insan hakları, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve yeni sosyal hareketler üzerine tartışmalar. Avrupa'daki kültür, sanat ve medya fikriyatı. Avrupa'daki etnisite ve yabancı düşmanlığı gibi güncel sorunlar.Ortak bir Avrupalı kimliğinin oluşumunun önündeki engeller. Belli başlı olayların ve dava kararlarının incelenmesi.
Category: 
Elective Courses (History, Sociology, Culture)
Course Code: 
MIR 552
Semester: 
Past