Avrupa Birliği'nde Bölgeler ve Yerel Yönetimler

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa Birliği'nin ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde yarattığı etkiler. Birliğin fonlarının ve yatırımlarının ulusal, bölgesel ve yerel otoritelere tahsisi. Bölgesel farklılıklar ve bölgesel kalkınma programlarının yarattığı etkiler. Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler ve adem-i merkeziyetçi politikalar.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 516
Semester: 
Past