Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomi Politik

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa Birliği'nin küresel düzlemde finans, ticaret ve üretim bağlamında, özellikle Japonya ve ABD karşısındaki konumunun analizi. AB’nin Dünya Ticaret Örgütü'ndeki rolü, Euro'nun küresel finans piyasalarında üstlendiği rol, ve küresel üretim ilişkileri içerisinde AB merkezli şirketlerin dinamiklerinin incelenmesi.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 519
Semester: 
Past