Avrupa Birliği - Türkiye Ekonomik İlişkileri

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında 1963 yılında imzalanan Ortaklık Anlaşması'nın ekonomik sonuçları. 1970 yılında imzalanan Katma Protokol ve protokolün uygulanması. 1995 yılında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması; kapsamı ve içerdiği prosedürler. Gümrük Birliği'nin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi. Kopenhag ekonomi kriterleri doğrultusunda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler. Euro ve Türkiye ekonomisi.
Category: 
Elective Courses (Economics)
Course Code: 
MIR 535
Semester: 
Past