Avrupa Birliği Kurumları ve Politika Yapımı

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS. 7
Description: 
Çeşitli seviyelerde ve alanlarda; Avrupa Birliği politikalarının şekillenmesinde etkili olan aktörlerin, unsurların ve kısıtların temel düzeyde anlatımı. AB siyasetine hedef, strateji ve sonuç anlamında, üye ülkelerin uyumluluğunu gözetmekle yükümlü olan AB kurumlarının bu anlamdaki kapasitelerinin analiz edilmesi.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 512
Semester: 
Past