Avrupa Birliği Hukuku

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa Birliği müktesebatı ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ağırlıklı olmak üzere, Avrupa Birliği hukukunun ve yasal prosedürlerinin incelenmesi. Yargılama yetkisi ve yaptırım gücü meseleleri üzerine çalışmalar.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 520
Semester: 
Past