Avrupa Birliği Ekonomi Politikalarında Gündem

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa Birliği gündemindeki makroekonomik ve mikroekonomik politikalar. Mali ve parasal politikalar etrafında gelişen tartışmalar. Dünya Ticaret Örgütü ile yürütülen görüşmelerin ve varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi. Küçük ve orta ölçekli işletmelere özelinde, bölgesel ve sınai politika alanındaki sorunlar.
Category: 
Elective Courses (Economics)
Course Code: 
MIR 534
Semester: 
Past