Avrupa Birliği Düşüncesi ve Siyaseti

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa siyasal düşüncesi ve pratiği içerisinde “birlik” kavramı. Birlik kavramının; antik Yunan kent devleti, Roma’nın cumhuriyet ve imparatorluk gelenekleri, evrensel Ortaçağ kilisesi, ve modern ulus-devlet gibi “yerel” ve “yerelötesi” kavramlara dayalı anlayışlar üzerinden incelenmesi. Batı siyasal düşüncesi ve pratiğinde yaşanan süreklilik ve yenilik zincirinin bir halkası olarak, günümüz Avrupa Birliği’nin siyaseti ve vizyonu.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 510
Semester: 
Past