Avrupa Birliği’nin Genişlemesi

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 - ECTS 7
Description: 
Avrupa Birliği'nin Güney ve Doğu Avrupa yönünde genişlemesi. Avrupa Birliği kurumlarının; genişleme, AB ile aday ülkeler arasındaki ortaklık metinleri ve katılım ortaklığı ile birlikte ulusal programlar gibi konularda aldığı kararlara özel bir önem vererek, genişleme sürecinin yasal boyutlarının çalışılması. Üye ülkeler ile aday ülkelerde kamuoyunun genişleme konusundaki eğilimleri. AB ile entegrasyon sürecine bağlı olarak, aday ülkelerde gözlemlenen sosyal, siyasal ve kültürel değişimler. Genişleme sürecinin AB üzerinde yarattığı etkiler ve yeni üye ülkeleri hazmetmek adına planlanan kurumsal reformlar.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 517
Semester: 
Past