AB-Türkiye İlişkileri

Türkçe
Credits: 
(3+0+0) 3 ECTS 8
Description: 
Ankara Anlaşması'ndan bugüne değin Türkiye'nin Avrupa Entegrasyon Projesi ile olan tarihsel ve diplomatik bağları ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde öne çıkan temel sorunlar.
Category: 
Elective Courses (Political Science and International Relations)
Course Code: 
MIR 505
Semester: 
Past